Steve Wicks

OM STEVE WICKS

Steve Wicks, BA (Hons.), MSc. socionom och legitimerad psykolog, är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom motivation, mänskliga möten och beteendeförändring. Med över 30 års erfarenhet av förändringsarbete och en djup kunskap om hur vi människor interagerar och fungerar i olika situationer, har han hjälpt tusentals personer inom offentlig och privat sektor att förbättra sin kommunikationsförmåga.

MOTIVATIONAL MANAGEMENT

Steve Wicks AB, Allan Edwallsg. 1, 5 tr, 126 54 Hägersten

 

Tel: 073–638 54 61

E-mejl: info@motivationalmanagement.se

Copyright @ All Rights Reserved