Kurser

SKRÄDDARSYDDA UPPLÄGG

Vi lyssnar gärna på dina önskemål och försöker anpassa upplägget efter både målgrupp och tillgång på tid. Några exempel på genomförda anpassade utbildningar och föreläsningar:

 

Personliga affärsrelationer i arbetslivet

25 säljare från ett internationellt IT-bolag gick en halvdagsutbildning för att bli bättre på att skapa långsiktiga, personliga affärsrelationer.

 

Att adressera nya beslutsfattare

150 konsulter och säljare från flera svenska konsultbolag inom IT och teknik fick en timmes introduktion till hur de kan utveckla sin förmåga att kommunicera med nya målgrupper.

KURSER, FÖRELÄSNINGAR & UTBILDNINGAR

ORIDINARIE UTBILDNINGAR

En dag med den döde dansken

Mål: Att öka motivations- och kommunikationsfärdigheter i affärslivet.

Målgrupp: Alla inom företaget/organisationen.

Innehåll: Heldag (9–16), filmsekvenser, praktiska övningar. Fokus på motivation och kommunikation som grundläggande komponenter i all affärsverksamhet. Presentation av motivationsverktyg och kommunikationsfärdigheter. Genomgång av, och tips om, beteenden som uppskattas och värderas av både medarbetare och kunder; allt från tidshantering till empatiskt lyssnande

Kursmaterial: PowerPoint-häfte + boken, ”Den döde dansken gör business”.

Implementeringspaket/Uppföljning: Skräddarsydd enligt behov/önskemål

 

”En engelsman, en italienare och en dansk”

– en föreläsning om motivation och kommunikation.

Mål: Att fördjupa kunskap om motivation och kommunikation.

Målgrupp: Alla inom företaget/organisationen.

Innehåll: Två timmar. Fokus på motivationsbedömning och motivationsökande kommunikationsverktyg.

“Livet kan bara förstås baklänges, men det måste

levas framlänges.”

 

Sören Kirkegaard

 

MOTIVATIONAL MANAGEMENT

Steve Wicks AB, Allan Edwallsg. 1, 5 tr, 126 54 Hägersten

 

Tel: 073–638 54 61

E-mejl: info@motivationalmanagement.se

Copyright @ All Rights Reserved